Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Windy Hill Soap Studio thu thập thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phục vụ cho việc chăm sóc sau khi mua hàng và trao đổi thông tin khi cần thiết. Thông tin được thu thập thông qua giao dịch mua hàng qua website www.windyhillsoap.com.

Windy Hill Soap Studio thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính Sách Bảo Mật này. Khi cần thiết, Windy Hill Soap Studio có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý Khách dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, SMS, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, v.v...

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Windy Hill Soap Studio.

Việc thu thập thông tin cá nhân của quý khách được thực hiện dựa trên sự đồng ý tham gia mua sắm tại website www.windyhillsoap.com. Ngoài các dịch vụ trên Windy Hill Soap Studio sẽ không thu thập bất kỳ thông tin từ các phương tiện khác của khách hàng.

Quý Khách toàn quyền có thể yêu cầu Windy Hill Soap Studio kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân mà Windy Hill Soap Studio đã thu thập bất kỳ lúc nào và Windy Hill Soap Studio phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu của khách hàng.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của quý khách được sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm đã thông báo xin vui lòng thông báo tới cho chúng mình thông qua hộp thư điện tử info@windyhillsoap.com hoặc số điện thoại 094.488.0828.