Quy trình giao hàng

Hiện tại chúng mình cung cấp các gói dịch vụ giao hàng sau:

  • Giao hàng tiết kiệm: Đơn hàng sẽ được gởi ra bưu cục vào 1-2 ngày sau khi đạt hàng thành công, tuỳ theo địa điểm giao hàng mà các bạn sẽ nhận được sản phẩm từ 2-7 ngày kế tiếp.
  • Hiện tại Windy Hill Soap Studio cung cấp dịch vụ giao hàng với ba gói cước: nhanh - trung bình - tiết kiệm, thông tin thời gian giao hàng và gói cước được hiện thị cụ thể trong phần thanh toán.

Sau khi đơn hàng được đưa ra bưu cục, quy trình thông thường sẽ như sau:

  • Bưu cục sẽ sắp xếp chuyển đơn hàng đến các kho tương ứng với khu vực nhận hàng. Quá trình này nhanh chậm tùy thuộc vào gói cước của đơn hàng.
  • Sau khi đơn hàng đến các kho tương ứng. Đơn hàng sẽ được phân công đến Bưu tá phụ trách. Bưu tá sẽ tiến hành liên lạc với khách hàng theo số điện thoại đăng ký trên đơn hàng. Nên bạn vui lòng giữ liên lạc theo số điện thoại đã đăng ký nhé. 
  • Bưu tá giao hàng vào thời điểm không thuận tiện để nhận hàng? Không sao cả, bạn hãy chủ động liên lạc với Bưu tá để hẹn thời gian giao hàng nhé hoặc chủ động liên lạc với Bưu tá ngay khi bạn có thể nhận hàng. Ngoài ra bạn có thể đến kho hàng tương ứng của khu vực để nhận hàng nếu bạn không thể nhận hàng trong khung giờ hành chính của Bưu tá (Có thể liên lạc với số điện thoại của Bưu tá giao hàng để hỏi địa chỉ kho hàng nhé).
  • Để thuận tiện cho bạn, bạn cố gắng giữ liên lạc trong khung giờ giao hàng hoặc ghi chú thông tin nhận hàng cụ thể trên đơn hàng lúc đặt hàng nhé.